Sau 1 hồi đi dạo, Ngọc nhi thấy các lâu khác đều có rất nhiều wall đẹp. Để câu khách về lâu mình, Ngọc nhi quyết định mang rất nhiều hoa khôi về lâu mình. Vì vậy lâu có 1 trang mới là ‘ hoa của bổn lâu’, nơi tập trung rât nhiều mĩ nữ  a. Mong mọi người ủng hộ. Với tình hình bận rộn như bây giờ, 1 tuaàn, Ngọc nhi sẽ cố gắng mang thêm 20 nàng về Y Nguyệt lâu. Do tuần này là tuần đầu tiên nên sẽ có nhiều hơn 20 mĩ nhân bán thân vào lâu * cười gian gian*. Xem hoa nàooooooo

Advertisements