Heart beats fast
Colors and promises
How do be brave
How can I love when I’m afraid to fall
But watching you stand alone
All of my doubt
Suddenly goes away somehow.

Tiếng tim đập vội vã
Những màu sắc và ước hẹn kia ơi
Làm thế nào để dũng cảm
Làm thế nào để yêu thương khi mà em rất sợ
ngày mai mọi thứ sẽ đổ vỡ
Nhưng khi nhìn anh đứng đó đơn độc 1 mình
Tất cả những ngờ vực của em chợt tan biến

One step closer
Gần thêm một bước nữa thôi!

I have died everyday
waiting for you
Darling, don’t be afraid
I have loved you for a
thousand years
I’ll love you for a
thousand more.

Từng ngày trôi qua em mỏi mòn chờ đợi
Người yêu ơi, anh đừng lo lắng nhé
Em đã yêu anh một ngàn năm rồi
Và em sẽ yêu anh, thêm một ngàn năm nữa

Time stands still
Beauty in all she is
I will be brave
I will not let anything
Take away
What’s standing in front of me
Every breath,
Every hour has come to this.

Thời gian như ngưng đọng lại
Dù cho cô ấy trông thật xinh đẹp
Thì em  cũng sẽ mạnh mẽ
Em sẽ không để bất cứ điều gì
Cướp mất

Người đang đứng trước em lúc này
Từng hơi thở
Từng giờ phút trôi qua

Cuối cùng cũng đã đến khoảnh khắc này

One step closer
Gần thêm một bước nữa thôi!

I have died everyday
Waiting for you
Darling, don’t be afraid
I have loved you for a
Thousand years
I’ll love you for a
Thousand more.

Em đã chờ anh từng ngày trong mỏi mòn
Người yêu ơi, anh đừng lo lắng nhé
Em đã yêu anh một ngàn năm rồi
Và em sẽ yêu anh, thêm một ngàn năm nữa

And all along I believed
I would find you
Time has brought
Your heart to me
I have loved you for a
Thousand years
I’ll love you for a
Thousand more.

Và suốt quãng thời gian đó em đã tin rằng
Em sẽ tìm được anh
Thời gian đưa trái tim anh đến với em
Em đã yêu anh một ngàn năm rồi
Và em sẽ yêu anh, thêm một ngàn năm nữa

One step closer
Một bước nữa thôi!

One step closer
Gần thêm một bước nữa thôi!

I have died everyday
Waiting for you
Darling, don’t be afraid,
I have loved you for a
Thousand years
I’ll love you for a
Thousand more.

Từng ngày trôi qua em mòn mỏi chờ đợi
Người yêu ơi, đừng  lo lắng nhé

Em đã yêu anh một ngàn năm rồi
Và em sẽ yêu anh, thêm một ngàn năm nữa

And all along I believed
I would find you
Time has brought
Your heart to me
I have loved you for a
Thousand years.
I’ll love you for a
Thousand more

Và suốt quãng thời gian đó em đã tin rằng
Em sẽ tìm thấy anh
Thời gian đưa trái tim anh đến với em
Em đã yêu anh một ngàn năm rồi
Và em sẽ yêu anh, thêm một ngàn năm nữa

Xem video bài hát tại đây

Advertisements