Chán quá a. Đại tỉ lặn, tam muội cũng học lặn theo. Lặn mất tăm, còn 1 mình bổn cô nương ngồi đây nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, nhìn mĩ nam a. Phải thay đổi cách gọi vì đại tỉ không thích cách gọi soái ca theo ngôn từ trung quốc. Aida, làm gì giờ ta? * liếc nhìn quanh* Sao mọi người lùi hết vậy ta? Bổn cô nương đâu có làm gì. Ta nhớ đại tỉ, muốn đánh tam muội, muốn đi theo Chân a. Đại tỉ đi vắng, Chân đi theo luôn. Niềm vui duy nhất của ta. AAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!! Lại còn thi nữa chứ. Điên mất

Advertisements