Một công ty luôn công bố lợi nhuận cao hơn đánh giá của chuyên viên phân tích có thể là dấu hiệu lợi nhuận bị thao túng, nhiều chuyên viên phân tích cho rằng các công ty nói dối về lợi nhuận bởi vì họ phải chịu áp lực bên ngoài, đặc biệt là từ phía cổ đông.
#11: Lợi nhuận biến động nhiều
Nên cẩn thận với những biến động lớn trong lợi nhuận đặc biệt là trong điều kiện không có sự thay đổi thực sự hoạt động kinh doanh. Thông thường, hoạt động kinh doanh chính nên là yếu tố tạo ra lợi nhuận và nếu như tình trạng lợi nhuận không đồng nhất lặp đi lặp lại, đó là một tín hiệu xấu.

#10: Tích tụ các khoản phải thu
Khoản phải thu là khoản tiền khách hàng nợ công ty và việc xuất hiện những khoản phải thu không thường xuyên có thể là dấu hiệu công ty đang ghi nhận doanh thu đáng lẽ nên được phân bổ ở quý sau hoặc việc thanh toán tiền mặt của khách hàng bị chậm hơn so với thường lệ.

#9: Sử dụng phương pháp kế toán khác GAAP (ở Mỹ)
GAAP là là tập hợp những quy tắc chi phối báo cáo tài chính ở Mỹ, những nguyên tắc này nhằm mục đích tạo ra sự nhất quán trong báo cáo tài chính của các công ty khác nhau. Sử dụng phương pháp khác GAAP là một trong những cách công ty cố tình tô vẽ một bức tranh khác về kết quả kinh doanh của họ.
Hệ thống chuẩn mực kế toán ở Việt Nam là VAS được xây dựng dựa trên hệ thống chuẩn mực kế toán IAS và của một số quốc gia trong khu vực.

#8: Sự thay đổi ban quản lý nhân sự thường xuyên hoặc đột ngột.
Những người đứng đằng sau các con số công bố đóng vai trò cực kỳ quan trọng, có người còn cho rằng mối quan tâm đầu tiên của họ là ban quản trị và các nhân sự điều hành cấp cao bởi đây là những người thiết lập tiếng nói và văn hóa để cho bộ phận kế toán nội bộ vận hành theo. Viêc thay đổi không được mong đợi do đó sẽ là một tín hiệu tiêu cực đối với công ty.

#7: Tích tụ hàng tồn kho
Lượng hàng tồn kho cao có nghĩa là giá vốn hàng bán ở kỳ này sẽ thấp hơn so với kỳ kế tiếp, điều này cũng đồng nghĩa với việc lợi nhuận công bố sẽ cao hơn thực tế. Do đó, các nhà quản lý có thể sẽ gia tăng lượng hàng tồn kho nếu họ đang gặp phải khó khăn trong việc thực hiện mục tiêu lợi nhuận.

#6: Lợi nhuận luôn đánh bại các dự phóng của chuyên viên phân tích
Một công ty luôn công bố lợi nhuận cao hơn đánh giá của chuyên viên phân tích có thể là dấu hiệu lợi nhuận bị thao túng, nhiều chuyên viên phân tích cho rằng các công ty nói dối về lợi nhuận bởi vì họ phải chịu áp lực bên ngoài, đặc biệt là từ phía cổ đông.

#5: Thanh lý tài sản
Các đợt thanh lý tài sản lớn hoặc thường xuyên hoặc các giao dịch phức tạp nên được đặc biệt lưu ý khi xem xét báo cáo tài chính của một doanh nghiệp.

#4: Lợi nhuận bền vững trong một thị trường bất ổn
Sẽ là rất khó để công ty có thể duy trì lợi nhuận bền vững theo quý, đặc biệt là trong một thị trường bất ổn. Điều này đã đủ là lý do để các chuyên gia cho rằng đây cũng là một trong những tín hiệu công ty có thể nói dối về lợi nhuận.

#3: Ghi nhận doanh thu trước lớn
Công ty ghi nhận quá nhiều doanh thu trên sổ sách trước khi thu được tiền mặt có thể là một trong những tín hiệu cảnh báo về lợi nhuận của doanh nghiệp.

#2: Lợi nhuận không đồng nhất với các công ty còn lại trong ngành
Phương pháp kế toán không đồng nhất với các công ty còn lại trong ngành chính là vấn đề của Enron và Worldcom. Các chuyên gia cho rằng nên đặc biệt chú ý đến:
– Vòng quay tiền mặt
– Khả năng sinh lời trung bình
– Tăng trưởng doanh thu và đầu tư
– Tổn thất tài sản

#1: Lưu chuyển tiền tệ không nhất quán với lợi nhuận
Điều này rất đúng với câu nói “Tiền mặt là vua”. Theo các chuyên gia, cần lưu ý những điểm sau:
– Dòng tiền yếu
– Sự gia tăng lợi nhuận đi kèm với sự sụt giảm dòng tiền
– Lợi nhuận và dòng tiền dịch chuyển ngược chiều trong nhiều quý

Advertisements