Cổ huấn Trung hoa 4

151 Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lai tảo dữ lai trì.
Thiện ác cuối cùng rồi sẽ báo, chỉ còn sớm muộn đó mà thôi.

152 Hoàng hà thượng hữu trừng thanh nhật, khởi khả nhân vô đắc vận thời.
Hoàng hà còn có hôm trong, con người sao thể mãi không gặp thời.

153 Đắc sủng tư nhục, an cư lự nguy.
Được chiều chuộng nghĩ khi bị nhục, sống yên lành lo lúc khốn nguy.

154 Niệm niệm hữu như lâm địch nhật, tâm tâm thường tự quá kiều thì.
Luôn nghĩ khi gặp giặc thù, hằng lo tựa lúc qua cầu chênh vênh.

155 Anh hùng hành hiểm đạo, phú quý tự hoa chi.
Anh hùng ngại chi đi đường hiểm, phú quý tựa như một nhánh hoa.

156 Nhân tình mạc đạo xuân quang hảo, chỉ phạ thu lai hữu lãnh thì.
Tình người chớ bảo như xuân đẹp, chỉ sợ thu sang gió lạnh lùng.

157 Tống quân thiên lý, chung tu nhất biệt.
Tiễn nhau ngàn dặm thẫn thờ, cuối cùng cũng phải có giờ chia tay.

158 Đãn tương lãnh nhãn khán bàng giải, khán nhĩ hoành hành đáo kỷ thì.
Lạnh lùng theo dõi con cua, đi ngang mãi vậy xem bò đến đâu.

159 Kiến sự mạc thuyết, vấn sự bất tri.
Thấy việc chớ nói năng chi, hỏi việc ta chẳng biết gì mà thưa.

160 Nhàn sự hưu quản, vô sự tảo quy.
Việc người chớ quản làm chi, khi không có việc sớm về cho yên.

161 Giả đoạn nhiễm tựu chân hồng sắc, dã bị bàng nhơn thuyết thị phi.
Vải dù nhuộm đúng màu tươi đỏ, cũng bị người ta nói nọ kia.

162 Thiện sự khả tác, ác sự mạc vi.
Việc tốt nên cố, việc xấu đừng làm.

163 Hứa nhân nhất vật, thiên kim bất di.
Hứa người một vật, nghìn vàng chẳng thay.

164 Long sinh long tử, hổ sinh báo nhi.
Trứng rồng lại nở ra rồng, hùm beo lại đẻ ra loài hùm beo.

165 Long du thiển thủy tao hà hí, hổ lạc bình dương bị khuyển khi.
Rồng gặp nước nông tôm bỡn cợt, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh.

166 Nhất cử thủ đăng long hổ bảng, thập niên thân đáo phượng hoàng trì.
Ngước trông tên bảng hổ treo, mười năm thân đã tới ao phượng hoàng.

167 Thập niên song hạ vô nhân vấn, nhất cử thành danh thiên hạ tri.
Mười năm đèn sách ai hay, thi đỗ thiên hạ biết ngay đến mình.

168 Tửu trái tầm thường hành xứ hữu, nhân sinh thất thập cổ lai hi.
Thông thường nợ rượu nhiều nơi có, người thọ bảy mươi vẫn hiếm mà.

169 Dưỡng nhi đãi lão, tích cốc phòng cơ.
Nuôi con mong cậy lúc già, tích thóc phòng lúc mất mùa thiếu ăn.

170 Kê đồn cẩu trệ chi súc, vô thất kỳ thì.
Những con mèo chó lợn gà, chăm nuôi sinh sản tính ra đúng thì.

171 Sổ khẩu chi gia, khả dĩ vô cơ hĩ.
Nhà vài ba miệng kể chi, quanh năm chẳng có ngại gì thiếu ăn.

172 Thường tương hữu nhật tư vô nhật, mạc bả vô thì đương hữu thì.
Ngày có thường nghĩ ngày không, chớ đợi ngày không mà trông ngày có.

173 Thì lai phong tống Đằng Vương các, vận khứ lôi oanh Tiến Phúc bi.
Vận hết, sét tan bia Tiến Phúc; gặp thời gió thổi các Đằng Vương.

174 Nhập môn hưu vấn vinh khô sự, quan khán dung nhan tiện đắc tri.
Bước vào chớ hỏi nhà may rủi, nhìn ngắm dung nhan biết hết mà.

175 Quan thanh thư lại sấu, thần linh miếu chúc phì.
Quan liêm thư lại cũng gầy, thần thiêng đền miếu chất đầy quả hoa.

176 Tức khước lôi đình chi nộ, bãi khước hổ lang chi uy.
Nén được cơn giận lôi đình, khỏi phải sợ oai lang hổ.

177 Nhiêu nhân toán chi bản, thâu nhân toán chi cơ.
Bao dung là gốc tính toan, chịu thua người mới hoàn toàn trí mưu.

178 Hảo ngôn nan đắc, ác ngữ dị thi.
Lời hay khó được đem làm, lời dở dễ được sẵn sàng thực thi.

179 Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy.
Một lời đã trót nói ra, dẫu rằng bốn ngựa khó mà đuổi theo.

180 Đạo ngô hảo giả thị ngô tặc, đạo ngô ác giả thị ngô sư.
Nói ta hay chính hại ta, nói điều ta dở chính là thầy ta.

181 Lộ phùng hiểm xứ tu đương tị, bất thị tài nhân mạc hiến thi.
Gặp đường hiểm nên tránh đi, không phải người biết đọc thơ làm gì.

182 Tam nhân đồng hành, tất hữu ngã sư, trạch kỳ thiện giả nhi tòng chi, kỳ bất thiện giả nhi cải chi.
Ba người cùng đi, ắt có thầy ta, chọn người lành tốt, cố học cho hay, người không lành tốt, liệu mà sửa ngay.

183 Thiếu tráng bất nỗ lực, lão đại đồ bi thương.
Lúc trẻ không cố sức, già đến những đau thương.

184 Nhân hữu thiện nguyện, thiên tất hựu chi.
Con người mong muốn tốt lành,trời kia ắt hẳn cùng dành giúp cho.

185 Mạc ẩm mão thì tửu, hôn hôn túy đáo dậu.
Chớ có uống rượu sớm mai, lơ mơ dở tỉnh dở say đến chiều.

186 Mạc mạ dậu thì thê, nhứt dạ thụ cô thê.
Cũng đừng mắng vợ buổi hôm, suốt đêm phải chịu nằm không một mình.

187 Chủng ma đắc ma, chủng đậu đắc đậu.
Trồng vừng thị lại hái vừng, trồng đậu hái đậu xin đừng kêu ca.

188 Thiên nhãn khôi khôi, sơ nhi bất lậu.
Lưới trời lồng lộng bao la, tuy là thưa đấy nhưng mà khó chui.

189 Kiến quan mạc hướng tiền, tố khách mạc tại hậu.
Thấy quan chớ nhìn trước, làm khách đừng ở sau.

190 Ninh thiêm nhất đẩu, mạc thiêm nhất khẩu.
Thà thêm một thưng, chớ thêm một miệng.

191 Đường lang bổ thiền, khởi tri hoàng tước tại hậu.
Bọ ngựa rình bắt con ve, biết đâu chim sẻ đang nhè sau lưng.

192 Bất cầu kim ngọc trùng trùng quý, đãn nguyện nhi tôn cá cá hiền.
Chẳng cầu vàng ngọc cho nhiều, chỉ mong con cháu thảy đều hiền lương.

193 Nhất nhật phu thê, bách thế nhân duyên.
Một ngày vợ chồng bén hơi, đó là duyên kiếp trăm đời trước sau.

194 Bách thế tu lai đồng thuyền độ, thiên thế tu lai cộng chẩm miên.
Trăm kiếp tu được chung thuyền, nghìn đời tu được gối giường ngủ chung.

195 Sát nhân nhất vạn, tự tổn tam thiên.
Diệt được một vạn đối phương, tự mình cũng phải tổn thương ba nghìn.

196 Thương nhân nhất ngữ, lợi như đao cát.
Một lời nói hại người ta, không kém bén ngọt như là dao đâm.

197 Khô mộc phùng xuân do tái phát, nhân vô lưỡng độ tái thiếu niên.
Gặp xuân cây héo đâm chồi lại, người chẳng hai lần tuổi thiếu niên.

198 Vị vãn tiên đầu túc, kê minh tảo khán thiên.
Chớm khuya đi ngủ cho mau, sớm mai gà gáy ngắm bầu trời trong.
Tướng tướng hung tiền kham tẩu mã, công hầu đỗ lý hảo xanh thuyền.
Tầm nhìn khanh tướng thường xa rộng, đủ sức thuyền bơi với ngựa phi.

199 Phú nhân tư lai niên, cùng nhân tư nhãn tiền.
Giàu có nghĩ chuyện sang năm, nghèo lo trước mắt xem nhằm vào đâu.

200 Thế thượng nhược yếu nhân tình hảo, xa khứ vật kiện mạc thủ tiền.
Ở đời muốn có tình thân, đông tiền cắc bạc chớ nên cò kè.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s